Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2023

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2023 (Kế hoạch số 33/KH-VP, ngày 20/10/2022).

 

Ảnh minh họa

Một số mục tiêu cụ thể: phấn đấu tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đạt 100% đối với hồ sơ TTHC tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC tỉnh trong năm 2023, tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến tại Trung tâm PVHCC đạt từ 70% trở lên, 100% công chức được gắn định danh số trong xử lý công việc, 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước), 100% hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định,…; 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) có tài khoản thanh toán điện tử, ví điện tử trên điện thoại di động, thường xuyên thực hiện giao dịch thương mại thông qua trực truyến; 100% CBCCVCNLĐ được trợ lý ảo hỗ trợ thực hiện TTHC, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, 100% CBCCVCNLĐ có sử dụng địa chỉ số; 100% CBCCVCNLĐ được tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, bồi dưỡng về an toàn thông tin.

Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đảng viên, CCVCNLĐ thuộc Văn phòng; xây dựng cơ chế, chính sách, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực; phát triển chính quyền số; tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

 

Thùy Linh