Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn phòng UBND tỉnh phát động phong chào thi đua kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 24/KH-VP, ngày 18/03/2024 phát động phong chào thi đua kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

 

Ảnh minh họa

 

Nội dung thi đua: triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp; tuyên truyền sâu rộng về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng, những thành tựu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam… gắn với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động "Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau", "cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030 và các phong trào thi đua khác; thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng công sở văn minh, cơ quan, đơn vị văn hóa, an toàn; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực, năng động, sáng tạo, nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học và tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, công tác và học tập; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thời gian từ ngày phát động thi đua đến hết ngày 02/5/2024./.

 

Bích Diệp