Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn phòng UBND tỉnh thông báo hoàn thành nâng cấp Trang Thông tin điện tử thành phần

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban bành công văn về việc thông báo hoàn thành nâng cấp Trang Thông tin điện tử thành phần (Công văn số 385/VP-TTTT, ngày 30/01/2024).

 

Các Trang thông tin điện tử thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh sẽ chính thức hoạt động trên giao diện mới từ ngày 01/02/2024

 

Theo đó, thực hiện Kế hoạch 195/KH-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021- 2025 và Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023, đến thời điểm hiện tại, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Trang thông tin điện tử thành phần đã hoàn thành việc nâng cấp theo kế hoạch đề ra.

Trước khi chính thức chuyển đổi sử dụng phần mềm mới, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các đơn vị chỉ đạo bộ phận chuyên môn, cán bộ phụ trách quản lý Trang thông tin điện tử của đơn vị rà soát, bổ sung, cập nhật đầy đủ thông tin các chuyên mục trên Trang thông tin điện tử mới, đảm bảo đúng theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng.

Toàn bộ các Trang thông tin điện tử thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh sẽ chính thức hoạt động trên giao diện mới từ ngày 01/02/2024./.

 

Bích Diệp