Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam”

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 36/KH-VP, ngày 02/6/2024 về triển khai thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam” (06/01/1946 - 06/01/2026).

Nội dung phong trào thi đua: tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026), nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động tiếp tục nỗ lực, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích trong lao động, học tập và công tác; tổ chức phổ biến, triển khai kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các quy định Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản hướng dẫn thi hành; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả, đúng theo quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.; tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Phối hợp chuẩn bị tốt nội dung cho các kỳ họp của HĐND, kỳ họp UBND…; gắn phong trào thi đua với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, động viên công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thời gian thi đua thực hiện từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 31/12/2025./.

 

Bích Diệp