Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam”
Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam”
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 36/KH-VP, ngày 02/6/2024 về triển khai thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam” (06/01/1946 - 06/01/2026).Nội dung phong trào ...
Đọc thêm
Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
Chánh Văn phòng UBND tỉnh vừa chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (Công văn số 5743 /VP-HCQT, ngày 16/11/2023). Ảnh minh họaTrưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc ...
Đọc thêm
Văn phòng UBND tỉnh đề nghị triển khai Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh đề nghị triển khai Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, trả ...
Đọc thêm
Quyết định kiện toàn Tổ tham mưu, giúp việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh
Quyết định kiện toàn Tổ tham mưu, giúp việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 103/QĐ-VP, ngày 27/6/2023 về kiện toàn Tổ tham mưu, giúp việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh. Ảnh minh họa Theo đó, Tổ tham mưu, giúp việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật ...
Đọc thêm
Kế hoạch chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2023
Kế hoạch chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2023
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2023 (Kế hoạch số 33/KH-VP, ngày 20/10/2022). Ảnh minh họaMột số mục tiêu cụ thể: phấn đấu tỷ lệ số hóa hồ ...
Đọc thêm