Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị triển khai Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp (Công văn số 4596/VP-TTPVHCC, ngày 06/10/2023).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

 

Theo đó, đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, quán triệt Quy chế đánh giá tới cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Bộ phận Một cửa và triển khai, thực hiện đánh giá theo quy định. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm thực hiện đánh giá theo đúng quy định./.

 

Bích Diệp