Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn phòng UBND tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024

Ngày 01/7/2024, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng UBND tỉnh đã cố gắng, khắc phục khó khăn, phát huy trí tuệ tập thể, chủ động tích cực trong việc đổi mới tác phong lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, đạt được kết quả tích cực trên các mặt công tác. Văn phòng đã thẩm tra, trình UBND tỉnh ban hành 19 văn bản quy phạm pháp luật, phối hợp với các sở, ngành trình UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 9.115 văn bản đi, hoàn thành 30/81 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, 51 nhiệm vụ còn thời hạn; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn như hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024, tổ chức khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thực BOT, khởi công dự án khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn,...

Văn phòng đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân 06 kỳ với 90 lượt/113 công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đề đạt nguyện vọng. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp tục vận hành hoạt động có hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%, tỷ lệ người dân, tổ chức đánh giá rất hài lòng đạt 96,7%; Cổng TTĐT tỉnh được duy trì hoạt động ổn định, thực hiện viết, biên tập 1.270 tin, bài, đăng tải trên 5.000 văn bản chỉ đạo điều hành. Công tác văn thư lưu trữ, lễ tân hậu cần tiếp tục thực hiện tốt.

Đồng chí Trịnh Tiến Duy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Tại hội nghị, các phòng, ban, đơn vị đã tham luận về các nội dung: công tác theo dõi, rà soát, đôn đốc các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; giải pháp nâng cao chất lượng thẩm tra các nội dung trình UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung  tâm phục vụ hành chính công; phối hợp xử lý trong công tác tiếp công dân; giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh.

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Văn phòng tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để thực hiện tốt công tác tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các nội dung trình các kỳ họp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; chủ động bám nắm các nhiệm vụ được phân công để nâng cao chất lượng tham mưu cho UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, đốn đốc các sở, ngành trong thực hiện nhiệm vụ được giao; quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác phòng cháy chữa cháy; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rà soát sắp xếp đội ngũ cán bộ hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

Thùy Linh