Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tham dự hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

Ngày 15/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh với 267 điểm cầu và trên 10.300 đại biểu tham dự.

 

Dự hội nghị tại điểm cầu của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng uỷ, Ban Chi ủy các chi bộ trực thuộc cùng toàn thể các đảng viên của Đảng bộ.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

 

Trong chương trình, các đồng chí đảng viên đã được đã được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phổ biến, quán triệt, triển khai một số nội dung cơ bản Nghị quyết số 116-NQ/TU và Đề án số 08-ĐA/TU ngày 04/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, tập trung nêu rõ lí do Ban Thường vụ xây dựng Đề án và ra Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ; những quan điểm mới, chủ trương, nội dung mới, quan trọng của Nghị quyết, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể Nghị quyết đề ra.

 

Đây là Nghị quyết và Đề án về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đầu tiên được phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp xã và diễn ra trong bối cảnh Trung ương và tỉnh đang nỗ lực tập trung đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, tinh gọn tổ chức bộ máy và xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

 

Khánh Ly