Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tập huấn Cổng/Trang thông tin điện tử năm 2024

Thực hiện Kế hoạch 195/KH-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch 247/KH-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

 

 

Ngày 18/01/2024, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Cổng/Trang thông tin điện tử năm 2024. Tham dự tập huấn là cán bộ phụ trách Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

Với mục đích cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và giải đáp những vướng mắc trong công tác vận hành, quản trị Trang thông tin điện tử của các đơn vị. Từ đó thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cung cấp thông tin chính thống của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin, các dịch vụ công của người dân, doanh nghiệp, hướng đến xây dựng và phát triển chính quyền Số tỉnh Lạng Sơn.

 

 

Minh Thế