Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

Tiêu đề văn bản Giấy mời Họp xem xét, xử lý kiến nghị của nhà thầu thi công liên quan đến các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn làm chủ đầu tư
Số hiệu 90/GM-BQLKKTCK Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/10/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm ce4c746d72339daa6e0d54d18969adf1GM_20hop_20xem_20xet_20vuong_20mac_20kho_20khan_20quyet_20toan_20cong_20trinh_20do_20Ban_20Quan_20ly_20lam_20CDT_2010_2023_0.pdf
Mô tả ---