Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

Tiêu đề văn bản Giấy mời họp Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 100/GM-BQLKKTCK Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/11/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm f5cb4696c4a37ac98139671f99f65207GM_20hop_20to_20soan_20thao_20NTCKS.pdf
Mô tả ---