Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

Tiêu đề văn bản Quyết định về việc thành lập Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững
Số hiệu 1265/SY-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 02/07/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---