Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

Tiêu đề văn bản Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa môn Giáo dục quốc phòng và An ninh lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
Số hiệu 628/SY-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---