Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

Tiêu đề văn bản Nghị quyết Về giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Đề án từ các nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết của Chính phủ
Số hiệu 1269/SY-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 04/07/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---