Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

Tiêu đề văn bản Thông báo Đâu giá tải sản thửa đất số 156 tại Khu phi thuê quan
Số hiệu 104/TB-TTĐGTS Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 20/10/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 1becaa19a5ca24fbcba2e389ef5da7a5104_20TB-TTDGTS_1_0.PDF
Mô tả ---