Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

Tiêu đề văn bản Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2024
Số hiệu 14/TB-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 15/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---