Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

Tiêu đề văn bản Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 19/TB-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 11/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---