Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

Tiêu đề văn bản Thông báo giới thiệu chức danh và giám đốc Nhà khách A1
Số hiệu 22/TB-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---