Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

Tiêu đề văn bản Phân công cán bộ, công chức phụ trách, hỗ trợ, phục vụ Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư năm 2024
Số hiệu 32/TB-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 20/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---