Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

Tiêu đề văn bản Bổ sung lịch trực ngày nghỉ tháng 3/2024 của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
Số hiệu 25/TB-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 26/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---