Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

Tiêu đề văn bản Thông báo lịch tiếp công dân của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Số hiệu 16/TB-BQLKKTCK Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 10/12/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm d27c5dc6e3d98f208e43db1231209327TB_20lich_20tiep_20cong_20dan_20T11_2021.pdf
Mô tả ---