Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

Tiêu đề văn bản Họp rà soát nội dung trình UBND tỉnh quyết định hủy bỏ Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Nhà khách Tỉnh ủy
Số hiệu 19/GM-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/07/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---