Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

Tiêu đề văn bản Họp rà soát một số nội dung liên quan đến trình thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của tỉnh
Số hiệu 07/GM-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 10/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---