Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

Tiêu đề văn bản Dự cuộc cắt tỉa cây Sưa trong khuôn viên trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
Số hiệu 17/GM-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---