Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

Tiêu đề văn bản Lịch trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Số hiệu Lịch trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 05/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---