Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

Tiêu đề văn bản Phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024
Số hiệu 45/TB-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 01/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---