Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 22 May 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2227/QĐ-BYT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
KH COVID-19 _17.5.2023.pdf 593.19 KB