Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 17/4 đến ngày 23/4/2023)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chấn chỉnh tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi; Phát động đợt cao điểm cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn; Chỉ đạo hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2023; Kế hoạch tổng kết 10 năm “Hành trình Đỏ” và tôn vinh các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2014 - 2023 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ tư - năm 2023; Chỉ đạo tăng cường thực hiện các nội dung về hoạt động giám sát; Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc nâng cấp, cập nhật, kết nối, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định Kiện toàn Hội đồng thẩm định đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính làm chủ đầu tư; Chỉ đạo chuyển đổi mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg trên Trục liên thông văn bản quốc gia; Chỉ đạo điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ; Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023; Chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia; Chỉ đạo triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch xây dựng và triển khai thí điểm Nền tảng học, thi trực tuyến môn ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh; Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác khuyến nông; Tập trung thực hiện đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý; Chỉ đạo việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2023; Đồng ý chủ trương tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Lạng Sơn năm 2023; Chỉ đạo việc triển khai cài đặt VNeID và định danh điện tử mức 2; Kế hoạch xây dựng và triển khai thí điểm Nền tảng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Quyết định hình thức, nội dung, thang điểm, cách thức xác định kết quả sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức

 

123

Ảnh minh họa

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chấn chỉnh tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1703/VP-KT, ngày 17/4/2023) về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về chấn chỉnh tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi .

Sở NN&PTNT phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, nhất là công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh, thực hiện chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh theo quy định; thực hiện các nội dung nhiệm vụ Bộ NN&PTNT yêu cầu tại Công văn số 2137/BNN-TY ngày 06/4/2023.  

Công văn của Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền các cấp của địa phương bố trí nguồn lực triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật; tổ chức thống kê chính xác tổng đàn vật nuôi, số lượng vật nuôi thuộc diện tiêm phòng đối với từng bệnh của địa phương; tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền đối với chủ vật nuôi và cộng đồng về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi; căn cứ tình hình lưu hành các loại mầm bệnh, nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo sử dụng vắc xin, khẩn trương tổ chức triển khai tiêm phòng đại trà, rà soát tiêm phòng nhắc lại, tiêm phòng bổ sung, bảo đảm tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ, đúng loại vắc xin; báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình dịch bệnh theo quy định.

Phát động đợt cao điểm cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

UBND tỉnh phát động đợt cao điểm cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (Công văn số 437/UBND-NC, ngày 17/4/2023).

Theo đó, UBND tỉnh phát động đợt cao điểm cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến ngày 20/6/2023 cấp được ít nhất 340.000 tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận với các tiện ích khi sử dụng tài khoản định danh điện tử trong các giao dịch hành chính, dân sự góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, xã hội số, công dân số.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân; đồng thời quán triệt toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong cơ quan, đơn vị gương mẫu đi đầu trong việc đăng ký kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trong các giao dịch, nhất là giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện) căn cứ chỉ tiêu đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử được giao chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử mức 1 và thu nhận hồ sơ, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2; giao chỉ tiêu cụ thể đến từng xã, phường, thị trấn và thực hiện việc kiểm soát kết quả theo ngày; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn, Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn để tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra.

Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ” (Kế hoạch số 95/KH-UBND, ngày 17/4/2023).

Nội dung tháng hành động: tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo chí, truyền hình, kết hợp truyền thông trực quan như treo khẩu hiệu, tờ rơi, tư vấn tại cộng đồng về pháp luật, chính sách hỗ trợ cho người cao tuổi; về công tác chăm sóc người cao tuổi, chính quyền các cấp thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người cao tuổi, bảo đảm kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và kinh phí biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc theo quy định; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh, theo hướng duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đã thành lập, thành lập mới các Câu lạc bộ phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và nguyện vọng của người dân, tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn 100% các huyện, thành phố xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức hoạt động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2023 gắn với chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong năm bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm khẳng định vị trí và phát huy vai trò của người cao tuổi, góp phần nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1692/VP-KT, ngày 17/4/2023) về việc khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn.

Theo đó, đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc không thực hiện chia, tách dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn thành các dự án thành phần, do chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, đồng thời sẽ phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục có liên quan, làm chậm tiến độ dự án.

UBND thành phố Lạng Sơn tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để đảm bảo bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký.

Yêu cầu Nhà đầu tư tích cực, chủ động phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, huy động bố trí vốn đảm bảo cho việc chi trả kinh phí theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt; thực hiện nghiêm túc tiến độ cam kết với UBND tỉnh; thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo đúng quy định; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trình cấp có thẩm quyền thẩm định; rà soát tổng thể dự án (quy mô sử dụng đất, tiến độ và các nội dung liên quan), trên cơ sở hướng dẫn của các sở, ngành, để đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư đảm bảo quy định pháp luật về đầu tư và thực tế triển khai; phối hợp chặt chẽ với các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường để tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến dự án.

Thành lập Tổ công tác rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập Tổ công tác rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 593/QĐ-UBND, ngày 17/4/2023).

Theo đó, Tổ công tác do Giám đốc Sở Xây dựng làm Tổ trưởng. Phó Giám đốc Sở Xây dựng (phụ trách lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và vật liệu xây dựng) làm Tổ phó. Các thành viên tổ công tác là đại diện lãnh đạo các cơ quan gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thuế tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn và đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát danh mục các dự án nhà ở, bất động sản trên địa bàn; đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản trên địa bàn theo quy định. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền của Tổ công tác.

Chỉ đạo hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2023

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1712/VP-KGVX, ngày 17/4/2023) về việc hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2023.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ, báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh trước ngày 30/5/2023.

Tại Công văn số 1062/BKHCN-ƯDPTCN ngày 14/4/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp để hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2023. Thời gian từ ngày 19/4/2023 đến hết ngày 21/4/2023, có thể phối hợp, kết nối với các hoạt động để hướng đến chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam18/5. Các hoạt động chính gồm có treo pano, băng rôn, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm phù hợp khác; phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng thời lượng phát sóng, đăng tải các nội dung về kết quả triển khai hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo; tổ chức các hội thảo chuyên đề, tọa đàm, giao lưu trực tiếp hoặc trực tuyến; biểu dương, động viên, khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho việc thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ.

Kế hoạch tổng kết 10 năm “Hành trình Đỏ” và tôn vinh các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2014 - 2023 trên địa bàn tỉnh

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm “Hành trình Đỏ” và tôn vinh các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2014 - 2023 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 60/KH-BCĐ, ngày 18/4/2023).

Theo đó, chỉ tiêu vận động khoảng 4.500 người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện trong chuỗi hành trình, dự kiến tiếp nhận từ 2.000 đơn vị máu trở lên.

Về nội dung tổng kết 10 năm "Hành trình đỏ" giai đoạn 2014-2023 có nội dung tổ chức Lễ Báo công dâng Bác, diễu hành tuyên truyền về công tác hiến máu tình nguyện; tổ chức đêm Khai mạc tổng kết 10 năm Hành trình Đỏ giai đoạn 2014 - 2023, chương trình được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, từ 20 giờ 00 đến 21 giờ 30 ngày 11/7/2023 (thứ Ba) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Về Ngày hội hiến máu "Hành trình đỏ" năm 2023, tổ chức từ 6 giờ 30 phút, ngày 12/7/2023 (thứ Tư) tại Hội trường Thành ủy - UBND thành phố Lạng Sơn, số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn; thành phần: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, Nhân dân trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện tại Chương trình.

Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ tư - năm 2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ tư - năm 2023 (Kế hoạch số 96/KH-UBND, ngày 18/4/2023).

Mục đích nhằm ghi nhận, tôn vinh, nêu gương các doanh nhân, doanh nghiệp thi đua lao động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, lập được nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Giúp các doanh nghiệp xây dựng, củng cố thương hiệu cấp tỉnh, phấn đấu vươn lên đạt thương hiệu quốc gia và cao hơn.

Theo đó, Kế hoạch tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cấp tỉnh, đối tượng tham dự là các doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu được tôn vinh danh hiệu, trao cúp lưu niệm và giấy chứng nhận. Danh hiệu đối với doanh nhân là “Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn”. Danh hiệu đối với doanh nghiệp là “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn”.

Thời gian tổ chức Lễ tôn vinh dự kiến vào ngày 13/10/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Chỉ đạo tăng cường thực hiện các nội dung về hoạt động giám sát

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1582/VP-TH, ngày 18/4/2023) tăng cường thực hiện các nội dung về hoạt động giám sát.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 285/HĐND-VP, trong đó nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử trong hoạt động giám sát; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát theo quy định tại Điều 24 Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường  trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và Đại biểu HĐND; gửi các văn bản tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận giám sát đến Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh để theo dõi, giám sát theo quy định.

Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc nâng cấp, cập nhật, kết nối, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1716/VP-NC, ngày 18/4/2023) về khẩn trương hoàn thành việc nâng cấp, cập nhật, kết nối, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Lạng Sơn và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1632/BNV-VP ngày 13/4/2023 của Bộ Nội vụ về việc đôn đốc triển khai cập nhật, kết nối, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Công văn số 1632/BNV-VP ngày 13/4/2023 của Bộ Nội vụ: Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo quyết liệt việc nâng cấp hệ thống quản lý cán bộ công chức viên chức do đơn vị quản lý và cập nhật đầy đủ các trường dữ liệu về cán bộ công chức viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”. Đồng thời thực hiện kết nối đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức bảo đảm hoàn thành tiến độ theo quy định tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/04/2023 của Chính phủ.

Quyết định Kiện toàn Hội đồng thẩm định đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính làm chủ đầu tư

UBND tỉnh Quyết định Kiện toàn Hội đồng thẩm định đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính làm chủ đầu tư (Quyết định số: 600/QĐ-UBND ngày 19/4/2023).

Hội đồng Thẩm định do đồng chí Đỗ Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các Ủy viên Hội đồng là Lãnh đạo, Trưởng, phó phòng, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông.

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính làm chủ đầu tư.

 Chỉ đạo chuyển đổi mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg trên Trục liên thông văn bản quốc gia

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1746/VP-KGVX, ngày 19/4/2023) về chuyển đổi mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Giao Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện đồng bộ, chuyển đổi mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức trên Trục liên thông văn bản quốc gia theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2661/VPCP-KSTT ngày 18/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đổi mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Theo Công văn số 2661/VPCP-KSTT ngày 18/4/2023 của Văn phòng Chính phủ: Đề nghị Quý bộ, ngành, địa phương căn cứ Quyết định ban hành mã định danh điện tử của cơ quan mình thực hiện đồng bộ, chuyển đổi mã định danh trên Trục liên thông văn bản quốc gia, hoàn thành trước ngày 30/4/2023 để chính thức sử dụng duy nhất bộ mã định danh điện tử mới theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1741/VP-KGVX, ngày 19/4/2023) về điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ cử đầu mối và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 1090/BKHCN-TTKHCN ngày 18/4/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ.

Theo Công văn số 1090/BKHCN-TTKHCN ngày 18/4/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ: Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức triển khai và cử 02 cán bộ (01 đồng chí lãnh đạo Sở làm đầu mối triển khai và 01 đồng chí là cán bộ trực tiếp) thực hiện.

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm  tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023

UBND tỉnh Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 (Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 20/4/2023). 

Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Ban Tổ chức; đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Trưởng Ban Tổ chức.  

Các Ủy viên Ban tổ chức là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Ban Tổ chức Cuộc thi có nhiệm vụ quyết định thành lập Ban Đề thi, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi; ban hành thể lệ, câu hỏi, đáp án và các văn bản tổ chức, điều hành Cuộc thi. Điều hành các nội dung theo Kế hoạch, thể lệ Cuộc thi; đánh giá kết quả Cuộc thi theo đúng thể lệ, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực và tổ chức thông tin, truyền thông sâu rộng về Cuộc thi. Quyết định xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Cuộc thi; quyết định trao thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo thể lệ Cuộc thi; tổ chức tổng kết trao thưởng Cuộc thi bằng hình thức phù hợp.

Chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1811/VP-KGVX, ngày 21/4/2023) về tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia.

Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Công văn số 1498/BVHTTDL-DSVH ngày 18/4/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 12 năm 2023: Đề nghị các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo: tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của các bảo vật quốc gia; lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 12, năm 2023.

Chỉ đạo triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1797/VP-KGVX, ngày 21/4/2023) về triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Công văn số 1369/BTTTT-CBC ngày 17/4/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030:

Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các  tỉnh,  thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược  chuyển  đổi số báo chí của bộ, ngành, địa phương gắn với các chương trình ứng  dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử, Chính  phủ số; bốtrí kinh phí và tạo điều kiện cho cơ quan báo chí trực thuộc triển khai chuyển đổi số.

 Các cơ quan chủ quản báo chí phê duyệt và chỉ đạo triển khai Kế hoạch chuyển đổi số của cơ quan báo chí trực thuộc.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1795/VP-KT, ngày 21/4/2023) về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh.

Sở Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung để tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Bộ GTVT tại Công văn số 3905/BGTVT-KHCN&MT ngày 18/4/2023.

Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng bố trí lực lượng, hướng dẫn, phân luồng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các Trung tâm đăng kiểm (TTĐK), tăng cường tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân chủ động lựa chọn, đăng ký đặt lịch kiểm định tại các TTĐK; chủ động theo dõi, nắm bắt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác tác kiểm định phương tiện giao thông, trường hợp phát hiện sai phạm phải kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý; tăng cường phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam trong hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ.

Kế hoạch xây dựng và triển khai thí điểm Nền tảng học, thi trực tuyến môn ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND, ngày 21/4/2023 về xây dựng và triển khai thí điểm Nền tảng học, thi trực tuyến môn ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm tạo đột phá về chuyển đổi số, hướng tới thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; nâng cao chất lượng học, thi trực tuyến môn ngoại ngữ trên địa bàn, hỗ trợ toàn trình cho công tác quản lý, điều hành, hỗ trợ dạy, học và kiểm tra, đánh giá trực tuyến dành riêng cho các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. 

Việc triển khai thí điểm nền tảng học và thi trực tuyến môn ngoại ngữ được thực hiện tại 15 cơ sở giáo dục gồm: 05 trường tiểu học, 05 trường trung học cơ sở, 05 trường trung học phổ thông.

Các nội dung triển khai: khảo sát quy trình thực hiện học và thi môn ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục phổ thông, khảo sát cơ sở hạ tầng tại các cơ sở giáo dục tham gia thí điểm nền tảng học, thi trực tuyến môn ngoại ngữ; phương án, giải pháp thực hiện gồm xác định, chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ số, xây dựng quy trình học, thi trực tuyến môn ngoại ngữ, xây dựng, thiết kế, cài đặt nền tảng học, thi trực tuyến môn ngoại ngữ, kết nối, liên thông, tích hợp dữ liệu giữa các nền tảng số liên quan, chạy thử, hiệu chỉnh các chức năng của hệ thống, tổ chức đào tạo, tập huấn và hướng dẫn sử dụng cho các giáo viên, học sinh. Thời gian triển khai thí điểm từ tháng 8 đến hết tháng 12/2023.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác khuyến nông

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1791/VP-KT, ngày 21/4/2023) về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác khuyến nông.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ Bộ NN&PTNT yêu cầu tại Công văn số 2336/BNN-KN ngày 14/4/2023; nghiên cứu, đổi mới mô hình hoạt động khuyến nông đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của trung ương và thực tiễn địa phương trong tình hình mới.

Công văn của Bộ NN&PTNT nêu rõ: đề nghị các địa phương chỉ đạo củng cố và phát triển các mô hình khuyến nông cộng đồng để trở thành lực lượng chủ lực của ngành nông nghiệp ở cơ sở gắn với phát triển các vùng nguyên liệu nông lâm thủy sản quy mô lớn, đạt chuẩn, quan tâm hướng dẫn, định hướng để các tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động có hiệu quả; đa dạng hóa các hình thức hoạt động khuyến nông, phát triển hoạt động dịch vụ sản xuất nông nghiệp ở cơ sở, mở rộng hệ thống khuyến nông doanh nghiệp, khuyến nông hợp tác xã; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kiến thức thị trường, tổ chức sản xuất, công nghệ số… cho lực lượng cán bộ khuyến nông cơ sở, khuyến nông cộng đồng; tăng cường kết nối hệ thống khuyến nông theo phương châm “ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”; hỗ trợ các cơ chế chính sách phù hợp tạo điều kiện cho cán bộ khuyến nông công tác gắn bó lâu dài với nghề.

Tập trung thực hiện đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1801/VP-KT, ngày 21/4/2023) về việc tập trung thực hiện đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý.

UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung đã giao tại Công văn số 121/UBND-KT ngày 08/02/2023 về việc tăng cường thực hiện công tác đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc người sử dụng đất lập hồ sơ kê khai đăng ký đất đai các thửa đất của hộ gia đình, cá nhân chưa đăng ký đất đai lần đầu và hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo phân rõ người, rõ trách nhiệm, rõ việc, rõ thời gian giải quyết, trong đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ tác phong ứng xử của công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đặc biệt là bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2023

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1775/VP-KT, ngày 21/4/2023)về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2023.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu tại Công văn trên và nhiệm vụ tại Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 05/4/2023 của UBND tỉnh về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023; chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết nội dung vượt thẩm quyền.

Tại Công văn số 2405/BNN-KHHT ngày 17/4/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo một số nội dung: tiếp tục đào tạo cho lao động để nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực của quốc gia, địa phương, của vùng; phát triển sản phẩm OCOP, các sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc vùng miền, gắn với du lịch nông nghiệp nông thôn; đào tạo cho người lao động biết ứng dụng các công nghệ thông tin, áp dụng các quy trình sản xuất tốt, tiên tiến, công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển các nghề mới, nghề đặc thù thu hút nhiều lao động nông thôn và đáp ứng với các yêu cầu phát triển kinh tế nông thôn trong thời gian tới; kết hợp đào tạo nghề nông nghiệp trong hỗ trợ các dự án khởi nghiệp và gắn với chính sách tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động sau học nghề, đặc biệt là đội ngũ lao động trẻ.

Đồng ý chủ trương tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo  (Công văn số 1786 /VP-KGVX, ngày 21/4/2023)về việc tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

Cụ thể, đồng ý chủ trương tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Lạng Sơn năm 2023 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Lạng Sơn năm 2023 bảo đảm phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Theo Tờ trình của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh năm 2023 được tổ chức với chủ đề "Sách cho tôi, cho bạn". Đối tượng: tất cả học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh (bao gồm: các trường Tiểu học cơ sở, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng...). Nội dung thi: cá nhân tham dự cuộc thi bằng cách gửi bài dự thi độc lập, trình bày bằng các hình thức: viết hoặc quay clip (video, audio) trả lời đầy đủ các câu hỏi theo hướng dẫn theo Thể lệ Cuộc thi do Ban Tổ chức ban hành. Thời gian nhận bài dự thi tại các trường từ ngày 05/5/2023 -18/5/2023 và tổng kết, trao giải thưởng vào tháng 9/2023.

Chỉ đạo việc triển khai cài đặt VNeID và định danh điện tử mức 2

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1817 /VP-NC, ngày 21/4/2023) về việc triển khai cài đặt VNeID và định danh điện tử mức 2.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện cài đặt ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID và định danh điện tử mức 2 trên VNeID đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, thời gian hoàn thành trong tháng 4 năm 2023.

Kế hoạch xây dựng và triển khai thí điểm Nền tảng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng và triển khai thí điểm Nền tảng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 97/KH-UBND, ngày 21/4/2023).

Mục đích nhằm tạo đột phá về chuyển đổi số, hướng tới thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; nâng cao chất lượng công tác đánh giá CBCCVC, giúp cho việc đánh giá, xếp loại CBCCVC được khách quan, chính xác và kịp thời hơn.

Triển khai thí điểm Nền tảng đánh giá CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các phòng Nội vụ, Tư pháp, UBND phường Chi Lăng thuộc thành phố Lạng Sơn; phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND xã Chi Lăng thuộc huyện Chi Lăng; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, UBND thị trấn Đình Lập, UBND xã Đình Lập thuộc huyện Đình Lập.

Các nội dung triển khai: khảo sát quy trình đánh giá CBCCVC và cơ sở hạ tầng tại các cơ quan, đơn vị triển khai thí điểm; phương án, giải pháp thực hiện gồm xác định, chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ số, xây dựng tiêu chí đánh giá CBCCVC, thiết kế, cài đặt Nền tảng đánh giá CBCCVC, kết nối, liên thông, tích hợp dữ liệu giữa các nền tảng số liên quan, chạy thử, hiệu chỉnh các chức năng của hệ thống, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho các CBCCVC. Thời gian triển khai thí điểm từ tháng 8 đến hết tháng 11/2023.

Quyết định hình thức, nội dung, thang điểm, cách thức xác định kết quả sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức

UBND tỉnh ban hành Quyết định (Quyết định số 612/QĐ-UBND, ngày 22/4/2023) hình thức, nội dung, thang điểm, cách thức xác định kết quả sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức.

Hình thức sát hạch là phỏng vấn. Nội dung sát hạch gồm: kiến thức chung; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; kiến thức hiểu biết về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tiếp nhận công chức.

Thang điểm sát hạch là 100 điểm. Cách thức xác định kết quả sát hạch: cách tính điểm sát hạch là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng chấm cho một thí sinh (điểm lẻ thì tổng điểm được làm tròn đến một chữ số thập phân); trường hợp điểm phỏng vấn của các thành viên Hội đồng chấm cho một thí sinh chênh lệch nhau dưới 10 điểm thì lấy điểm trung bình cộng của các thành viên chấm thi làm điểm chính thức; chênh lệch nhau từ 10 điểm trở lên thì Chủ tịch Hội đồng tổ chức đối thoại với các thành viên Hội đồng để thống nhất điểm chính thức./.