Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh vừa có Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 (Kế hoạch số 48/KH-BCĐ, ngày 17/3/2023).

 

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Theo đó, chủ đề Tháng hàng động năm 2023 là “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Thời gian triển khai từ 15/4/2023 đến ngày 15/5/2023.

 

Các hoạt động triển khai: tổ chức chiến dịch truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm với các nội dung như tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đảm bảo an toàn điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm, vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Về hoạt động kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động, đối với cấp tỉnh tổ chức kiểm tra liên ngành tại các huyện Lộc Bình, Đình Lập và thành phố Lạng Sơn; cấp huyện triển khai thực hiện kiểm tra trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm tra trên địa bàn quản lý.

 

Thùy Linh