Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 07/11 đến ngày 13/11/2022)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Quyết định công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong năm 2023; chỉ đạo tiếp tục quản lý đối với mặt hàng xăng dầu; chỉ đạo việc phối hợp, hỗ trợ thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; chỉ đạo việc thực hiện Chương trình Sữa học đường và Bữa ăn học đường; thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2022; Kế hoạch xây dựng điểm du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn ASEAN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022; Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III; chỉ đạo khẩn trương hoàn thành kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, điều hành, thông tin về thị trường xăng dầu.