Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 (Kế hoạch số 116/KH-UBND, ngày 16/5/2022).

 

Tổ chức 'Tháng hành động vì trẻ em' thiết thực, hiệu quả

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Tháng hành động có chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, với các thông điệp và khẩu hiệu tuyên truyền như: Trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình; Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng; Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em…

 

Các nội dung thực hiện: tuyên truyền, truyền thông tăng cường nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em, thông báo, tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em; các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em như xây dựng kế hoạch tổ chức diễn đàn trẻ em tỉnh năm 2022, tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du lịch, thăm quan, bảo đảm kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em, xây dựng các công trình trường, lớp học, nhà bán trú, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em; kiểm tra, rà soát, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những nơi không an toàn, có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích trẻ em; thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo quy định pháp luật về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

 

Thời gian thực hiện: từ 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022.

 

Thùy Linh