Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết thúc nhiệm vụ cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn   

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chủ tịch UBND tỉnh vừa Quyết định kết thúc nhiệm vụ cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn từ ngày 27/7/2021, (Quyết định số 1502/QĐ-UBND, ngày 28/7/2021).

 

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện theo quy định từ ngày 28/7/2021 (theo Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn)./.

 

Quỳnh Anh