Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ thị tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021 – 2022

New Picture_1.png
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 và công tác tuyển sinh (TS) đầu cấp năm học 2021 – 2022 (Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 05/5/2021).

 

Đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và các sở, ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi, bảo đảm các quy định phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự, quán triệt cho cán bộ, giáo viên, học sinh về quy chế thi; tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở các điểm tổ chức thi; tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho kỳ thi, bảo đảm giao thông thông suốt, làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho giáo viên, thí sinh và các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, xây dựng phương án dự phòng khi có tình huống dịch bệnh COVID-19 xảy ra trên địa bàn, thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về kỳ thi và công tác tuyển sinh.

 

Đối với TS đầu bậc học mầm non, đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, THPT năm học 2021 – 2022, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thực hiện TS theo đúng điều lệ trường, quy chế TS của Bộ GD&ĐT và kế hoạch của tỉnh, việc tổ chức TS phải bảo đảm quyền được học tập của học sinh, công khai, minh bạch, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; tuyên truyền các nội dung về TS các lớp đầu cấp để học sinh, phụ huynh học sinh nắm bắt thông tin, đăng ký dự tuyển.

 

Thùy Linh