Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tổ chức thực hiện Công điện số 170/CĐ-BNN-TY ngày 11/01/2021 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Công điện số 170/CĐ-BNN-TY ngày 11/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm (CGC) lây lan diện rộng (Công văn số 196/VP-KT, ngày 18/1/2020).

 

Phòng, chống bệnh cúm gia cầm: Cảnh giác trước nguy cơ cao | Báo Lạng Sơn

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của tỉnh theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tại Công điện trên. Theo đó, rà soát, tổ chức tiêm vắc xin CGC phòng bệnh cho đàn gia cầm, bảo đảm đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn có nguy cơ, hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh, sát trùng, tổ chức tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh CGC để kịp thời cảnh báo, xử lý, tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh. Đồng thời thực hiện các nội dung, nhiệm vụ UBND tỉnh yêu cầu tại Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 06/6/2019 và Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 30/11/2020; theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền.

 

BCĐ 389 tỉnh chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, tuần tra, ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn, đặc biệt đối với các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm từ phía bên kia biên giới vào nội địa Việt Nam.

 

Thùy Linh