Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tham gia Hội nghị phổ biến, học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 18/8/2023, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị phổ biến, học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới 315 điểm cầu các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong toàn tỉnh với sự tham gia của hơn 20.800 đại biểu.

 

Tại điểm cầu của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ, Ban Chi ủy các chi bộ trực thuộc cùng toàn thể các đảng viên của Đảng bộ.

 

Các đại biểu tại điểm cầu của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

 

Trong chương trình, các đồng chí đảng viên đã được đã được nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, tác phẩm được trình bày trong 600 trang với 111 bức ảnh, được kết cấu thành 3 phần: phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; phần thứ hai với chủ đề nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; phần thứ ba là “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

 

Việc triển khai nghiên cứu, học tập về nội dung tác phẩm nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm, qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta./.

 

Bích Diệp