Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi bộ Hành chính - Quản trị tổ chức sinh hoạt chuyên đề và thăm quan khu di tích lịch sử tại huyện Bắc Sơn

Ngày 09/9/2023, Chi bộ Hành chính - Quản trị, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề và thăm quan khu di tích lịch sử tại huyện Bắc Sơn. Tham gia chương trình có các đồng chí trong Ban Chi uỷ và và toàn thể đảng viên của Chi bộ.

 

Đ/c Bí thư Chi bộ ghi sổ lưu niệm tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ huyện Bắc Sơn