Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

Ngày 19/6/2024, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các huyện, thành phối với khoảng 790 đại điểu tham dự. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Dương Công Hiệp, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo và báo cáo viên Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các công chức đầu mối kiểm soát TTHC các sở, ban, ngành.

 

Đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu khai mạc

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Dương Công Hiệp, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh: hiện nay công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC của tỉnh đã đi vào nền nếp, một số hoạt động đạt được kết quả tích cực như công tác công bố, công khai TTHC, rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh, việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông được hoàn thiện và phát huy hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn luôn duy trì ở mức cao…; bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm từng bước khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí đề nghị các đại biểu dành thời gian tối đa, tập trung lĩnh hội đầy đủ các nội dung trình bày của các báo cáo viên; tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần cầu thị, nắm bắt các vấn đề thật chắc, thật kỹ, qua đó vận dụng, triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiếp theo.

 

Lãnh đạo Cục Kiểm soát TTHC truyền đạt nội dung tập huấn

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo và báo cáo viên Cục Kiểm soát TTHC truyền đạt các nội dung: tổng quan về công tác kiểm soát TTHC và đổi mới trong thực hiện TTHC; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC để đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ; giới thiệu Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Thùy Linh