Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 26/4/2024, Hội Cựu chiến binh (CCB) Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Giai đoạn 2019-2024, Hội CCB Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”, quan tâm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của hội. Hội viên có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, kiên định, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công tác và trong cuộc sống để cùng vượt qua những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội cũng thường xuyên phối hợp với Công đoàn, Chi Đoàn thanh niên triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, thương binh là công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan; ủng hộ các loại quỹ do cấp trên phát động và tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...

 

Lãnh đạo Hội CCB Văn phòng UBND tỉnh biểu dương 05 đồng chí cán bộ, hội viên của hội vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024

 

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội CCB Văn phòng UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2024 -2029. Nhân dịp này có 05 đồng chí cán bộ, hội viên của hội đã được biểu dương vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024./.

 

Nông Quang Đạt