Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 03/8 đến ngày 09/8/2020)

Công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và rà soát người về từ vùng dịch; Chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu các mặt hàng vật tư y tế; UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Rà soát, chủ động phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong điều kiện dịch bệnh; Phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; Tăng cường thực hiện quản lý, giám sát chất thải trên các lưu vực sông, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

 

UBND tỉnh vừa có Công điện số 05/CĐ-UBND, ngày 5/8/2020 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Cấp độ 2 theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh.

 

 Cùng với đó, phối hợp với UBND huyện Đình Lập tiếp tục khẩn trương rà soát các trường hợp tiếp xúc với tiếp xúc gần, lấy máu xét nghiệm toàn bộ người tiếp xúc vòng 1,2,3; tăng cường các Đội phản ứng nhanh hỗ trợ huyện Đình Lập, giám sát chặt chẽ người đi từ vùng dịch trở về, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá trình thực hiện cách ly. Tiếp tục duy trì 100% các chốt kiểm soát và tăng cường các chốt ở điểm có nguy cơ cao trên tuyến biên giới; tăng cường công tác quản lý giá cả hàng hóa, đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm. Cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh kịp thời, chính xác đến Nhân dân, không để người dân hoang mang, cùng chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. UBND các huyện, thành phố triển khai ngay các phương án phòng, chống dịch, tạm dừng tổ chức các sự kiện tập trung đông người, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, không hoang mang, lo lắng, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

 

Chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và rà soát người về từ vùng dịch

 

UBND tỉnh chỉ đạo (số 3148/VP-KGVX, ngày 04/8/2020) tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và rà soát người về từ vùng dịch. Theo đó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung tham gia thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch; khẩn trương triển khai ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo tổ chức rà soát đầy đủ những người đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đã trở về địa phương; Sở Y tế chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp cách ly phù hợp, giám sát y tế, xét nghiệm trên diện rộng đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc với người mắc bệnh, nghi ngờ lây nhiễm và các trường hợp từng đến thành phố Đã Nẵng từ ngày 01/7/2020 đến nay.

 

  Chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu các mặt hàng vật tư y tế

 

UBND tỉnh yêu cầu (số 937/UBND-KT, ngày 04/8/2020) tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu các mặt hàng vật tư y tế.

 

Theo đo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng phòng chống dịch COVID-19. Duy trì thường xuyên các lán chốt chặn 24/24 giờ tại các đường mòn biên giới, tích cực tuần tra, tổ chức ngăn chặn, kiểm tra chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng thu gom, tái chế, đưa vào tiêu thụ các mặt hàng khẩu trang, găng tay y tế đã qua sử dụng. Tăng cường công tác tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng tung tin thất thiệt gây hoang mang trong cộng đồng, ảnh hưởng đến diễn biến tình hình thị trường. 

 

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

UBND tỉnh vừa chỉ đạo (số 936/UBND-KT, ngày 04/8/2020) đẩy mạnh thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đúng hoặc sớm hơn thời hạn quy định; hướng dẫn có hiệu quả các doanh nghiệp trong việc lập dự án đầu tư theo Luật Đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư; hướng dẫn triển khai có hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh; hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng chương trình, thực hiện chương trình khuyến công và phát triển thương mại điện tử, xây dựng và phát triển thương hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ… Đẩy mạnh tuyên truyền đến các tổ dân phố, cụm dân cư trên địa bàn về chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh liên quan đến thành lập doanh nghiệp; tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động, nhu cầu thành lập doanh nghiệp của các hộ kinh doanh trên địa bàn và hướng dẫn tiếp cận đất đai các cụm công nghiệp trên địa bàn.

 

Rà soát, chủ động phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong điều kiện dịch bệnh

 

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh c chỉ đạo (số 42/PCTT-VP, ngày 05/8/2020) rà soát, chủ động phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong điều kiện dịch bệnh.

 

Theo đó Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố theo dõi thường xuyên các bản tin, dự báo thiên tai, thời tiết và diễn biến dịch bệnh COVID-19 qua các phương tiện thông tin đại chúng, Bộ y tế để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, Nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó đảm bảo an toàn hai mục tiêu kép nêu trên. Rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó thiên tai cho phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể tại địa phương khi có dịch bệnh xảy ra: phương án sơ tán dân theo hướng tăng cường sơ tán tại chỗ, hạn chế tập trung; huy động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu; xây dựng phương án cho các khu cách ly tập trung, các bệnh viện; lập danh sách các lực lượng phải huy động trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp; chủ động phương án kết nối, chỉ đạo trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, thông tin về thiên tai.

 

Phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vừa ban hành Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh (Phương án số 97/PA-BCĐ, ngày 06/8/2020).

 

Theo đó, đối tượng dự thi là toàn bộ thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 trong dữ liệu Quản lý thi, trừ thí sinh tại Điểm thi số 09-THPT Đình Lập (toàn bộ thí sinh Điểm thi THPT Đình Lập và số thí sinh thuộc diện F1, F2 trong Kỳ thi đợt 1 trên địa bàn tỉnh (nếu có) sẽ dự thi đợt 02 để bảo đảm giãn cách xã hội và an toàn phòng chống dịch cho cán bộ giáo viên, nhân viên và thí sinh dự thi).  Tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 02 cho các đối tượng dự thi là toàn bộ thí sinh của Điểm thi THPT Đình Lập và các thí sinh khác thuộc diện F1, F2 trên địa bàn tỉnh (nếu có) và các trường hợp đặc biệt khác (nếu đúng theo quy chế hoặc được Bộ Giáo dục & Đào tạo đồng ý). Dự kiến phương án tổ chức thi đợt 02 theo 03 tình huống cụ thể.

 

 Tăng cường thực hiện quản lý, giám sát chất thải trên các lưu vực sông, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo (số 950/UBND-KT, ngày 06/8/2020) tăng cường thực hiện quản lý, giám sát chất thải trên các lưu vực sông, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chất thải; tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát thực hiện việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vứt, đổ rác thải xuống kênh, mương và các hồ chứa thủy lợi; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi ra sông, suối và các điểm du lịch; chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường trên địa bàn thực hiện tốt công tác phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải. UBND cấp xã tăng cường vận động Nhân dân xây dựng nội dung bảo vệ môi trường trong hương ước, đưa tiêu chí về bảo vệ môi trường vào đánh giá thôn, làng, bản, khu dân cư và gia đình văn hóa.

 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đề nghị (số 39/BCĐ-CQTT, ngày 07/8/2020) các ngành liên quan, Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới. Theo đó, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, đặc biệt là các đường mòn, lối mở để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển trái phép; kiểm dịch chặt chẽ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và không để lây lan dịch bệnh; tổ chức tiêu hủy lợn và các sản phẩm lợn không đảm bảo an toàn theo quy định; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, giết mổ, vận chuyển trong thị trường nội địa; tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

 

Nguyễn Ngọc Khánh