Skip to main content

Tăng cường bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam làm việc

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam làm việc (Công văn số 3039/VP-KGVX, ngày 29/7/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Công văn số 3949/CV-BCĐ.

 

Theo đó, thông báo cho các đơn vị mời chuyên gia vào làm việc phải đảm bảo: chuyên gia được  xét  nghiệm  SARS-CoV-2  bằng  kỹ thuật  Real  time-PCR trong thời gian từ 03 đến 07 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới. Chuyên gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc Covid-19. Đơn vị mời  chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn  phòng  chống dịch Covid-19 khi mời chuyên gia vào làm việc.

 

Các đơn vị tạo điều kiện cho chuyên gia hoàn thiện các thủ tục để vào làm việc tại Việt Nam, đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu tại Công văn số2487/CV-BYT ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc./.

 

Khánh Ly