Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 14/01/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động Văn phòng UBND tỉnh.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Năm 2021, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết công việc, đáp ứng thời hạn quy định. Tích cực theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 15/12/2021, UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổng số 3.441 nhiệm vụ: đã hoàn thành 3.285 nhiệm vụ chiếm 95,4%.  Thẩm tra trình UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 17.337 văn bản đi (tăng 2.013 văn bản so với năm 2020), phối hợp chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ chu đáo cho 554 cuộc họp (tăng 69 cuộc so với năm 2020). Ban Tiếp công dân đã tham mưu tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân 12 kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh với 155 lượt/182 công dân đến kiến nghị, khiếu nại. Đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành thực hiện rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế "4 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt tỷ lệ 32,49%, vượt 12,49% theo yêu cầu, tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm (tính đến 10/12/2021) là 140.400 hồ sơ...

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả Văn phòng UBND tỉnh đạt được trong năm 2021. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021 là năm có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đồng thời, cũng diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, khối lượng công việc lớn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh đã nỗ lực, sáng tạo hoàn thành tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, năm 2022 Văn phòng UBND tỉnh cần bám sát vào chương trình công tác năm của UBND tỉnh để chủ động xây dựng kế hoạch trong công tác tham mưu, giúp việc. Nâng cao năng lực, trình độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức chủ động tự nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ tham mưu, giúp việc lãnh đạo UBND tỉnh. Xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin với các sở, ngành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, nâng cao năng lực quản trị, điều phối. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan. Quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng tạo động lực phấn đấu trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh.

 

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2022

 

Ký kết giao ước thi đua năm 2022

 

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo - hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022". Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh cùng ký giao ước thi đua năm 2022.