Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn phòng UBND tỉnh phát động Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng UBND tỉnh vừa phát động Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831-2021) (Phát động số 815/PĐ-VP, ngày 10/3/2021).

 

Công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu  HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu ở mỗi

Ảnh minh họa

Chủ đề thi đua là “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm, thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021)”.

 

Các nội dung thi đua gồm: Thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trong cơ quan, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bầu cử; Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn, tập trung thực hiện đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, thi đua thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”.

 

Thời gian thi đua từ ngày phát động đến hết ngày 30/10/2021.

 

Thùy Linh