Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn phòng UBND tỉnh công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, ban và tiếp nhận công chức

Chiều ngày 27/5/2021, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, ban và tiếp nhận, phân công công tác đối với công chức.

 

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Quế

 

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Thị Thúy

 

Theo đó, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã trao các Quyết định: bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Quế, Chuyên viên Ban Tiếp công dân tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh kể từ ngày 01/6/2021, thời hạn bổ nhiệm 5 năm; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Chuyên viên Phòng Tổng hợp – Nội chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Nội chính kể từ ngày 20/5/2021, thời hạn bổ nhiệm 5 năm; tiếp nhận đồng chí Đỗ Duy Đông, Trưởng Phòng Kế hoạch và Tuyên truyền thuộc Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đến công tác tại Phòng Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 01/6/2021.

 

 

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Quyết định tiếp nhận cho đồng chí Đỗ Duy Đông

 

Tại hội nghị cũng công bố Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Thư ký đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và Thư ký các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Hùng Trường chúc mừng các đồng chí đã được bổ nhiệm, tiếp nhận, đồng thời ghi nhận sự cố gắng của các đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ thời quan qua; mong muốn ở cương vị mới các đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác, gương mẫu, tiếp tục phối hợp tốt với các đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Thùy Linh