Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Ngày 13/01/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có đồng chí Phạm Hùng Trường, Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo Công đoàn cơ sở Văn phòng, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh.

 

 
Các đại biểu tại hội nghị

 

Năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, tích cực, chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả. Việc chỉ đạo, điều hành năm 2022 của Văn phòng đã có nhiều nét mới, sáng tạo, các mặt công tác của Văn phòng được triển khai đồng bộ, chất lượng ngày càng được nâng lên. Trong năm, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu, tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 16.682 văn bản đi; phối hợp chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ chu đáo cho 478 cuộc họp; tổ chức 06 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực nội chính, kinh tế, khoa giáo, văn xã; tiếp tục quản lý, sử dụng có hiệu quả biên chế hành chính được giao; công tác thi đua khen thưởng, văn thư, lưu trữ, lễ tân hậu cần, tiếp công dân đạt được những kết quả tích cực.

 

Năm 2022, hoạt động Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh cũng đạt được nhiều kết quả  quan trọng. Ban Chấp hành Công đoàn đã chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức quán triệt, triển khai đến đoàn viên, người lao động nghiên cứu các chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên; thực hiện tốt việc chăm lo lợi ích của đoàn viên và người lao động; tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn.

 

 
Đồng chí Phạm Hùng Trường, Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Trường, Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng UBND tỉnh, qua đó, đã có những đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chung của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng tiếp tục chủ động, sáng tạo, tâm huyết, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tiếp tục nâng cao năng lực, kỹ năng thẩm tra, phản biện trong công tác tham mưu; chuẩn bị kỹ lưỡng, chuyên nghiệp hơn trong công tác hậu cần phục vụ và các công tác khác…

 

 
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh ký kết giao ước thi đua

 

 
Đồng chí Phạm Hùng Trường, Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể

 

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa chính quyền và công đoàn. Nhân dịp này, 5 tập thể, 39 cá nhân được nhận Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh vì đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022; 07 tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 79 cá nhân được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 12 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”./.