Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Ngày 29/1/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại Trung tâm PVHCC tỉnh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, hoạt động của Trung tâm đã từng bước đi vào ổn định, hiệu quả. Trung tâm kịp thời xây dựng và tham mưu trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh theo quy định.

 

Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Kết quả, Trong năm 2020, Trung tâm PVHCC đã tiếp nhận gần 87.000 hồ sơ thủ tục hành chính, tăng gấp gần 5 lần so với hồ sơ tiếp nhận năm 2019. Trong đó, tiếp nhận trực tiếp 51.198 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 58,87%, tiếp nhận trực tuyến 34.696 hồ sơ, chiếm 39,90%, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích hơn 1.078 hồ sơ, chiếm 1,23%. Đã giải quyết 84.772 hồ sơ, trước hạn 21.888 hồ sơ, chiếm 25,82%, đúng hạn 62.801 hồ sơ, chiếm 74,08%. Cùng với đó, Trung tâm PVHCC tỉnh đã từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tâm phục vụ, tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ thực hiện TTHC. Theo đó, có 9.807 lượt đánh giá mức độ rất hài lòng (chiếm 95,66%) và 445 lượt đánh giá hài lòng (chiếm 4,34%). Kết quả đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC năm 2020 có 18/18 cơ quan xếp loại xuất sắc, 23/23 cá nhân cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hoàn thành 100% nhiệm vụ.

 

Năm 2021, Trung tâm PVHCC tỉnh đề ra 10 nhiệm vụ để tập trung thực hiện. Trong đó, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, tiến độ. Thường xuyên, chủ động cập nhật các TTHC mới được công bố, sửa đổi, bổ sung, đề xuất phương án đơn giản hóa, cắt giảm thời hạn giải quyết các TTHC theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy trình phần mềm dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử.

 

Đỗ Hoạt