Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 15/7/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 về tình hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại trung tâm hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay, tổng số thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm là 1.281. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm đã thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC; cung cấp thông tin về TTHC nhanh chóng, thuận tiện; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đảm bảo tính công bằng, khách quan và công khai, minh bạch.

 

Trong 6 tháng đầu năm, số hồ sơ TTHC tiếp nhận tại Trung tâm đạt trên 58 nghìn hồ sơ, tăng hơn 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2020, tỷ lệ trả kết quả hồ sơ đạt mức 99,99%. Tổng thu hộ phí, lệ phí giải quyết TTHC đạt trên 2,1 tỷ đồng. Trung tâm đã đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm. Kết quả, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của các sở, ban, ngành tiếp nhận tại Trung tâm là đạt tỷ lệ trên 37,02%. Việc thực hiện TTHC hồ sơ theo cơ chế 4 tại chỗ được tăng cường, trong 6 tháng đầu năm có 10.400 hồ sơ thực hiện TTHC thực hiện theo quy trình 4 tại chỗ tại Trung tâm. Tỷ lệ đánh giá mức độ rất hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm đạt 96,29%; hài lòng đạt 3,69%.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong thời gian qua.

 

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Mỗi cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm tiếp tục học tập, nghiên cứu nắm vững quy trình trong giải quyết TTHC, nâng cao tinh tình trách nhiệm, tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ. Cùng với đó, các cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm vừa thực hiện nhiệm vụ trực tiếp vừa hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các TTHC, lợi ích của dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục tăng tỉ lệ “4 tại chỗ” đạt 30%. Các sở, ban, ngành quan tâm, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2021.

 

Đỗ Hoạt