Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tháng 5 năm 2021: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 8.323 hồ sơ

Trong tháng 5 năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 8.323 hồ sơ. Trong đó,  tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn chiếm 99,99%.

 

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong tháng 5 năm 2021 là 10.101 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang là 1.840 hồ sơ, tiếp nhận mới là 8.261, tiếp nhận trực tiếp 3.693 hồ sơ (chiếm 51,45%), tiếp nhận trực tuyến 4.498 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 46,57%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 79 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 1,98%); thực hiện trả kết quả 8.323 hồ sơ, trong đó có 1.871 hồ sơ trước hạn (chiếm tỷ lệ 27,80%), 6.450 hồ sơ đúng hạn (chiếm tỷ lệ 72,19%), 02 hồ sơ trả quá hạn (chiếm tỷ lệ 0,01%); trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 710 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 17,52%); còn 1.778 hồ sơ đang giải quyết. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Bảo hiểm xã hội tỉnh 5.483 hồ sơ, Công Thương 792 hồ sơ, Giao thông vận tải 680 hồ sơ,… Trong tháng có 607 lượt người dân, tổ chức đánh giá công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, trong đó đánh giá Rất hài lòng: 574 lượt (chiếm tỷ lệ 94,56%), Hài lòng: 33 lượt (chiếm tỷ lệ 5,44%), không có đánh giá Không hài lòng.

 

Trong tháng 5 năm 2021, đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, mặc đồng phục và đeo thẻ để thực hiện nhiệm vụ; nắm vững và thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng đúng quy định.

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trung tâm đã thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm và công dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm về thực hiện đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR; niêm yết Pa-nô tuyên truyền thực hiện đẩy mạnh khai báo y tế và quét mã QR-Code checkin/checkout khi đến/đi khỏi Trung tâm...

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ; theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ và văn minh công sở. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo văn bản chỉ đạo của tỉnh. Thường xuyên hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng máy tính tra cứu và tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp./.

 

Bùi Đức Trung