Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tháng 10 năm 2022: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 23.417 hồ sơ

Trong tháng 10 năm 2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 23.417 hồ sơ, hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn chiếm trên 99%.

 

Công chức Trung tâm hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

 

Trong tháng 10 năm 2022, Trung tâm tiếp nhận mới 23.679 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp 7.300 hồ sơ (chiếm 30,83%), trực tuyến 16.119 hồ sơ (chiếm 68,07%), tiếp nhận qua dịch vụ BCCI 260 hồ sơ (chiếm 1,10%); trả kết quả 23.417 hồ sơ, trước hạn 4.704 hồ sơ (chiếm 20,09%), đúng hạn 18.708 hồ sơ (chiếm 79,89%), quá hạn 05 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,02%), trả qua BCCI 1.433 hồ sơ (chiếm 6,12%); còn 2.377 hồ sơ đang giải quyết. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Bảo hiểm xã hội tỉnh 14.317 hồ sơ, Công Thương 3.108 hồ sơ, Giao thông vận tải 1.990 hồ sơ… Trong tháng có 162 lượt người dân, tổ chức đánh giá công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, đều đánh giá Rất hài lòng.

 

Tháng 10, tỉ lệ hồ sơ trực tuyến của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh tiếp nhận tại Trung tâm đạt 71% (5.727/8.018 tổng số hồ sơ tiếp nhận), cao hơn tỉ lệ trung bình trước khi thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm 7%.

 

Trong tháng, có 2.094 hồ sơ TTHC thực hiện theo quy trình 4 tại chỗ tại Trung tâm; có 05 Sở phát sinh thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ” với 1.778 hồ sơ chiếm 49% số lượng hồ sơ phát sinh của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh (4.287 hồ sơ).

 

Trong tháng 10 năm 2022, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, mặc đồng phục và đeo thẻ để thực hiện nhiệm vụ; nắm vững và thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm. 100% các TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm đều được cán bộ, công chức cập nhật, xử lý trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ; tăng cường tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 179/KH-UBND về thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm; theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ và văn minh công sở; hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm; rà soát, sửa chữa, nâng cấp thiết bị tin học và các điều kiện khác nhằm phục vụ tốt nhất cho cá nhân, tổ chức đến làm việc và các công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm./.

 

Bùi Đức Trung