Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tháng 10 năm 2021: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 16.579 hồ sơ

Trong tháng 10 năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 16.579 hồ sơ, 100% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.