Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tháng 02 năm 2021: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 5.633 hồ sơ

Trong tháng 02 năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 5.633 hồ sơ. Trong đó, toàn bộ số hồ sơ đều giải quyết đúng và trước hạn.

 

Người dân thực hiện giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong tháng 02 năm 2021 là là 7.512 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang là 1.415 hồ sơ, tiếp nhận mới là 6.097, tiếp nhận trực tiếp 1.915 hồ sơ (chiếm 31,41%), tiếp nhận trực tuyến 4.095 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 67,16%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 87 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 1,43%); thực hiện trả kết quả 5.633 hồ sơ, trong đó có 1.109 hồ sơ trước hạn (chiếm tỷ lệ 19,69%), 4.524 hồ sơ đúng hạn (chiếm tỷ lệ 80,31%), không có hồ sơ trả quá hạn; trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 236 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 4,19%); còn 1.879 hồ sơ đang giải quyết. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Bảo hiểm xã hội tỉnh 4.506 hồ sơ, Giao thông vận tải 550 hồ sơ, Công thương 519… Trong tháng có 422 lượt người dân, tổ chức đánh giá công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, trong đó đánh giá Rất hài lòng: 402 lượt (chiếm tỷ lệ 95,26%), Hài lòng: 19 lượt (chiếm tỷ lệ 4,50%), Không hài lòng: 01 (chiếm tỷ lệ 0,24%).

 

Trung tâm thường xuyên tuyên truyền thực hiện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo văn bản chỉ đạo của tỉnh và của Trung ương; yêu cầu tất cả người dân thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn khi đến Trung tâm thực hiện các thủ tục hành chính.

 

Trong tháng 02 năm 2021, đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, mặc đồng phục và đeo thẻ để thực hiện nhiệm vụ; nắm vững và thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng đúng quy định. Trung tâm cử cán bộ thường xuyên thực hiện giám sát tại khu vực tiếp nhận và trả kết quả, vừa hướng dẫn cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC vừa đôn đốc, nhắc nhở, hỗ trợ cán bộ các sở, ngành trong việc vận hành trang thiết bị, phần mềm giải quyết công việc, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ; theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ và văn minh công sở, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp./.

 

Bùi Đức Trung